Nábytok, ktorý prechádza do výroby má presné špecifiká. Vlastnosti, rozmery, materiály, fukčnosť, detaily a množstvo iných, ktoré technicky navrhujeme  za Vás. Formou výkresovej dokumentácie predstavujú pravidlá a očakávania. Naši technici, ktorí sú nábytkoví inžinieri pripravia komplexnú výrobnú dokumentáciu pre našu výrobu, alebo inú realizačnú spoločnosť. Odborná zdatnosť v problematike nábytkových materiálov, kovaní, povrchov a  technických riešení  je samozrejmosťou. Za naše technické riešenia a jej výstupy preberáme plnú zodpovednosť.

Naša výkresová dokumentácia tvorená v AutoCAD bude s Vami odkonzultovaná, aby Vám všetky dôležité konštrukčné vzťahy  a  funkčnosť boli predstavené na výrobku ešte pred jeho výrobou.

KONÁME ODBORNE A ZODPOVEDNE.