Montáž nábytku zabezpečujeme vlastným odborným personálom.Tento je vybavený všetkým dostupným náradím, ktoré k práci potrebuje. Montáž začína vynosením nábytku a končí  prevzatím jeho majiteľom. Môže sa jednať o malý byt ale i hotelový komplex. V montáži je združených 12 montérov, ktorí sú kvalifikovaní stolári.
Montáž je efektívna a riadená.
Ak montáž prebieha v zahraničí, poverený pracovník z tímu hovorí cudzím jazykom.