Prácu začíname s  komunikáciou a zisťovaním potrieb nášho zákazníka. Jeho očakávania  a výsledok našej práce musia byť  v zájomnom súlade. Nielen po stránke estetickej – farebnej a tvarovej, ale rovnako aj funkčnej. Radi Vám navrhneme konštrukčné riešenie s doriešeným najmenším detailom.  Vždy zvažujeme výber povrchov a materiálov k ich použitiu. Optimálne vidíme nábytok v procese výroby a poznáme technologické procesy, ktoré si výroba nábytku bude vyžadovať.

Súčasťou odborného poradenstva je aj cenový návrh, ktorý Vám predstavíme vo viacerých alternatívach.

Spracujeme reálny dopyt a ponuku Vám zašleme mailom, príp. osobne odkonzultujeme. Predstavenie cenovej ponuky je dôležitým krokom, aby zákazník poznal ceny a druhy materiálov.

 

KONÁME ČESTNE A NAŠE PONUKY SÚ KOREKTNÉ.